ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

98173 Επισκέπτες:
Διεύθυνση: Δελφών 61
Περιοχή: Λιβαδειά
Τηλέφωνο: 2261020438
Κινητό: 6944711591
Τ.Κ.: 32100
Κατηγορία: ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Fax: 2261020438
Υπεύθυνος: ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Ιστοσελίδα: http://www.topografikatassios.gr
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Το Τεχνικό Γραφείο δραστηριοποιείται γύρω από τις υπηρεσίες εκπόνησης -  υποστήριξης μελετών και ανάληψης - επίβλεψης τοπογραφικών έργων, με 25ετή εμπειρία στον χώρo, διαθέτοντας τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.   Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προσφέρουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις στους παρακάτω τομείς :   - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.23 του Ν.4014/11)   - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αποτυπώσει...
98173 Επισκέπτες:

Δελφών 61, Λιβαδειά

98173 Επισκέπτες:
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Τεχνικό Γραφείο δραστηριοποιείται γύρω από τις υπηρεσίες εκπόνησης -  υποστήριξης μελετών και ανάληψης - επίβλεψης τοπογραφικών έργων, με 25ετή εμπειρία στον χώρo, διαθέτοντας τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
 
Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προσφέρουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις στους παρακάτω τομείς :
 
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(Σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.23 του Ν.4014/11)
 
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων 
 • (Συμβολαιογραφικά - Μεταβιβάσεις - Πίνακες Αναλογισμού - Εμβαδομετρήσεις  - Κατατμήσεις Γηπέδων)
 • Εξαρτήσεις τοπογραφικών στα συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ)
 • Οριζοντιογραφίες για μελέτες έργων και Ψηφιοποίηση χαρτών 
 • (Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους DTM, τομές –ογκομετρήσεις)
 • Εκπόνηση σχεδίων για Δασαρχείο
 • Διόρθωση διαγραμμάτων για Κτηματολόγιο
 • Οριοθετήσεις  και  Χαράξεις
 •  Χάραξη φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Τεχνικών έργων (οδοποιϊας, εκσκαφές, κτίρια, κλπ)
 • Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
 • Διανομών κλήρων
 • Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
 • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 • Καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας
 • Καθορισμός λατομικών χώρων.
 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Γεωδαιτικός σταθμός Leica TCR 1205  (με χρήση και ως GPS)
 
Αυτόνομο Σύστημα GPS Leica 1200 System με δέκτες δύο συχνοτήτων.
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD Civil 3D 2012
Λογισμικό απόδοσης Ταχυμετρία – Toporest 2007 με χρήση AutoCAD
Λογισμικό απόδοσης  Plusmap της CADLAB  με χρήση AutoCAD
Σχεδιαστικό Λογισμικό μελετών  Οδοποιίας  ΑΝΑΔΕΛΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
Σχεδιαστικό Λογισμικό  Οδοποιίας  ΑΝΑΔΕΛΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
Συνεχή υποστήριξη σε προγράμματα της Autodesk μέσω της πιστοποιημένης εταιρίας ανάπτυξης λογισμικού CADLAB.
 
(Βλέπε Πιστοποιητικά στις φωτογραφίες)
 • Τεχνικό γραφείο τοπογραφικών, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικά, Λιβαδειά
 • Τεχνικό γραφείο μελετών, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Ενεργειακός επιθεωρητής, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικές μελέτες, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικά διαγράμματα, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Οικονομικές άδειες, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Άδειες, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Βεβαίωσεις μηχανικών, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, Λιβαδειά - Βοιωτία
 • Τοπογραφικές εργασίες, Λιβαδειά - Βοιωτία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων(Συμβολαιογραφικά - Μεταβιβάσεις - Πίνακες Αναλογισμού - Εμβαδομετρήσεις  - Κατατμήσεις Γηπέδων)
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Εξαρτήσεις τοπογραφικών στα συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ)
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Οριζοντιογραφίες για μελέτες έργων και Ψηφιοποίηση χαρτών (Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους DTM, τομές –ογκομετρήσεις)
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Εκπόνηση σχεδίων για Δασαρχείο
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Διόρθωση διαγραμμάτων για Κτηματολόγιο
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Οριοθετήσεις  και  Χαράξεις
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Χάραξη φωτοβολταϊκών συστημάτων
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τεχνικών έργων (οδοποιϊας, εκσκαφές, κτίρια, κλπ)
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Διανομών κλήρων
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Οριοθετήσεις αιγιαλού και παραλίας
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας
ΤΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Καθορισμός λατομικών χώρων.
98173 Επισκέπτες:

Δελφών 61
Λιβαδειά

Τηλέφωνο: 2261020438
Κινητό: 6944711591

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
Σάββατο:
Κυριακή: